top of page

WK Treegrae

Eens iets anders: om ter TRAAGST rijden! Doe mee aan het Wijgmaals Kampioenschap Traagrijden (of "Treegrae" zoals ze bij ons zeggen). Voor jong en oud!

Zaterdag 18 mei 2024 om 14u30

Reglement Traagrijden

Reglement

Algemeen

Het Wijgmaals Kampioenschap Traagrijden bestaat uit individuele wedstrijden om via rechtstreekse eliminaties een winnaar aan te duiden die de kunst bezit om binnen een welbepaalde tijd zo traag mogelijk een afstand af te leggen.
Techniek, tactiek, evenwicht, zelfbeheersing, rijkunst en uithoudingsvermogen zijn belangrijke sleutelwoorden die leiden tot succes.

Wie mag deelnemen?

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen man of vrouw, jong of oud, iedereen mag aan de wedstrijd deelnemen. Je moet wel aan volgende voorwaarden voldoen!​

 1. Inwoner zijn van Wijgmaal of minimum 5 jaar in Wijgmaal gewoond hebben

 2. Of actief lid zijn van een deelnemende vereniging aan de Wijgmaalse feesten 

 3. Of sponsorlid zijn van de Wijgmaalse Feesten

Betreffende de wedstrijden

 1. Iedere wedstrijd wordt betwist met rechtstreekse uitschakeling tussen 2 deelnemers (of 3 in de voorrondes naargelang de inschrijvingen) waarbij de winnaar naar de volgende ronde gaat.

 2. De wedstrijd bestaat erin om tussen twee lijnen met een tussenafstand van ongeveer 1 m en 5 meter lengte een zo kort mogelijke afstand af te leggen gedurende een welbepaalde tijdsspanne.

 3. Binnen die afgebakende zone zullen de deelnemers zo lang mogelijk op de fiets blijven staan/zitten zonder voet aan de grond te zetten en zonder de lijnen te raken of te overschrijden. De eerste die hiertegen zondigt is uitgeschakeld.

 4. Achteruitrijden of achteruitspringen met de fiets is niet toegestaan.

 5. De tijdslimiet is 1 minuut. Wie het verst van het startpunt verwijderd is na die minuut is de verliezer van de race en is uitgeschakeld. Het achterwiel wordt als referentiepunt gebruikt om de meting uit te voeren.

 6. Er wordt gereden op gelijke of gelijkwaardige fietsen die door ons ter beschikking worden gesteld. Deze zijn niet voorzien van klikpedalen.

 7. Hulpmiddelen om de wedstrijden te beïnvloeden zijn niet toegestaan.

 8. Wie de andere deelnemers hindert of ten val brengt wordt automatisch uitgesloten.

 9. De juryleden zien nauwlettend toe op het naleven van de reglementen en duiden ook de winnaar aan na iedere race.

 10. De wedstrijden zullen doorgaan in de grote feesttent voor het podium en starten omstreeks 14u30.

 11. De deelnemers moeten minstens 10 minuten vóór het begin van de wedstrijden aanwezig zijn. Ze worden geacht zich naar het podium te begeven nadat de speaker hen heeft opgeroepen zich klaar te houden.

 12. Deelnemers die niet of niet tijdig aanwezig zijn voor hun geplande wedstrijd zullen gediskwalificeerd worden en zo nodig vervangen worden door een reserve kandidaat (enkel in de voorrondes).

Na te leven punten (verplicht)

 1. Elke deelnemer moet medisch in orde zijn.

 2. Iedereen die zich inschrijft verklaart zich akkoord met het wedstrijdreglement.

 3. Deelnemen gebeurt op eigen risico.

 4. De aanwijzingen van het organiserend comité dienen strikt opgevolgd te worden.

Inschrijving en kosten

 1. Gelet op de beschikbare tijdsspanne waarop de wedstrijden moeten uitgevoerd worden, zullen de inschrijvingen beperkt worden tot een maximum van 32 deelnemers.

 2. Vooraf inschrijven is daarom gewenst en kan digitaal gebeuren via deze website. Inschrijven kan ook ter plaatse als hiervoor nog plaatsen beschikbaar zijn.

 3. Afhankelijk van het succes kan VZW Knalselder beslissen om het deelnemersveld uit te breiden tot 48 personen. Er wordt eveneens een beperkte reservelijst aangelegd voor in geval bepaalde deelnemers in de voorrondes niet komen opdagen.

 4. De inschrijving is kosteloos.

Prijsuitreiking

De ceremonie protocollaire wordt gehouden direct na de finale.
De eerste drie worden gevraagd om na de wedstrijd in de buurt te blijven van het podium.

Belangrijke informatie

 1. Bij één of ander geschil is enkel de raad van bestuur van VZW Knalselder bevoegd om hieromtrent een beslissing te nemen.

 2. De raad van bestuur van VZW Knalselder is als enige bevoegd om een inschrijving tot deelname aan een door hen georganiseerd wedstrijd te accepteren of te weigeren.

 3. De raad van bestuur van VZW Knalselder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, schade of diefstal van materiaal of andere persoonlijke goederen van een deelnemer.

 4. De raad van bestuur van VZW Knalselder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen. Indien er door een deelnemer schade wordt berokkend aan een derde, inbegrepen de andere deelnemers, zal de deelnemer te allen tijde de VZW Knalselder vrijwaren in hoofdsom, intresten en kosten.

 5. Elke deelnemer/deelneemster kan de afgesloten verzekeringspolis raadplegen op de website en deze eveneens ter plaatse aan de inschrijvingstafel inkijken. Hij of zij wordt dus verondersteld hiervan op de hoogte te zijn vóór de start van de wedstrijd.

GDPR - Overeenkomstig wet op de privacy

De inschrijvingen gebeuren via het inschrijvingsformulier (online of aan de inschrijvingstafel). De inschrijvingen worden digitaal in een databestand ingevoerd om de verwerking achteraf te bevorderen (controle deelname volgens reglement, opstellen deelnemerslijsten, categorieën, uitslagen, uitnodiging volgende editie, …). Digitale gegevens worden enkel hiervoor aangewend. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld, verkocht of verzonden aan derden (andere verenigingen) noch openbaar gemaakt of gebruikt voor commerciële doeleinden. 
De inschrijver heeft het recht zijn/haar gegevens in te kijken (op te vragen) en te verbeteren.

Nog vragen

Contacteer de verantwoordelijke van het bestuur van VZW Knalselder: 
Dries Van Weyenbergh - 0486/18 02 52

bottom of page