top of page

Stratenloop

Een loopwedstrijd voor jong en oud door de straten van Wijgmaal op zaterdag 18 mei 2024. Om 11u start de stratenloop voor dames en heren in 3 afstanden: 4 km, 8 km en 12 km.

Zaterdag 18 mei 2024 vanaf 10u

Vermijd wachtrijen bij de inschrijvingen door nu al online in te schrijven:

10u00

Kleuterloop

Voor onze kleutertjes is er een kleuterloop op een afgebakend parcours, gelopen over 1 plaatselijke rond over een totale afstand van ongeveer 350 meter.

Inschrijven is niet nodig. Er is geen kleuterklassement.

10u30

Kinderloop

Kinderen jonger dan 12 jaar, kunnen deelnemen aan de kinderloop op een afgebakend parcours gelopen over 2 kleine plaatselijke rondjes over een totale afstand van ongeveer 660 meter.

Inschrijven is niet nodig. Er is geen kinderklassement.

11u

Stratenloop

Voor volwassenen en de (iets oudere) jeugd, is er de stratenloop. Een individuele loopwedstrijd over 3 verschillende categorieën voor dames en voor heren: 4 km, 8 km en 12 km. Hierbij worden 2, 4 of 6 plaatselijke ronden van ongeveer 2 km afgelegd. Alle categorieën worden gelijktijdig gelopen met start aan de KBC-boog en aankomst op de YMERIA-site naast het grote podium.

Van zodra de uitslagen bekend zijn, vind je ze via onderstaande knop.

Blik je graag even terug naar vorig jaar? Hieronder vind je de resultaten van de stratenloop 2023.

reglement

Reglement

Reglement Stratenloop

Algemeen

De Wijgmaalse statenloop bestaat uit een individuele loopwedstrijd over drie verschillende categorieën voor dames en voor heren: 4 km, 8 km en 12 km. Hierbij dienen respectievelijk 2, 4 en 6 plaatselijke ronden van ongeveer 2 km te worden afgelegd.  
Alle verschillende categorieën (6) worden gelijktijdig gelopen om 11u00 met start aan de KBC-boog en aankomst op de YMERIA-site (parking voetbal) naast het grote podium.

Individueel klassement

 1. Iedere inschrijver kan zich inschrijven in één van de categorieën (4, 8 of 12 km) voor dames of heren. 

 2. Er wordt een afzonderlijk klassement opgemaakt voor de verschillende categorieën. 

 3. Inschrijvingskost: € 10 incl BTW

Na te leven punten (verplicht)

 1. Elke deelnemer moet medisch in orde zijn. 

 2. Deelnemen op eigen risico. 

 3. De aanwijzingen van het organiserend comité dienen strikt opgevolgd te worden. 

 4. De deelnemers zullen het afgebakende parcours strikt volgen 

 5. Op de YMERIA-site is er tijdens de loopwedstrijd een bevoorrading van water voorzien. Gelieve de lege bekertjes daarna te deponeren in de daarvoor voorziene afvalcontainers langs het parcours. 

 6. Het deelnemersnummer moet duidelijk zichtbaar aangebracht worden aan de voorzijde ter hoogte van de borst. 

 7. Wie zich inschrijft verklaart zich akkoord met het reglement. 

Belangrijke informatie

 1. Bij één of ander geschil is enkel de raad van bestuur van VZW Knalselder bevoegd om hieromtrent een beslissing te treffen.  

 2. De raad van bestuur van VZW Knalselder is als enige bevoegd om een inschrijving tot deelname aan de door hen georganiseerde loopwedstrijd te accepteren of te weigeren. 

 3. De raad van bestuur van VZW Knalselder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen. 

 4. Elke deelnemer kan aan de inschrijvingstafel de afgesloten verzekeringspolis inkijken en wordt dus verondersteld hiervan op de hoogte te zijn. 

Inschrijving

 1. Inschrijven kan op voorhand online (via deze website). Na inschrijving en betaling, krijg je een ticket met een individuele code die je kan inruilen voor een rugnummer.

 2. Afhalen van de deelnemersnummers gebeurt aan de inschrijvingsbalie naast het podium op de parking YMERIA-site vanaf 9u30 tot 10u45.

 3. Gelieve je strikt aan deze uurregeling te houden.

Ongevallenverzekering

Er wordt voor deelnemers van de stratenloop een ongevallenverzekering afgesloten met volgende waarborgen:

 • de terugbetaling van de kosten van geneeskundige verzorging en aanverwante kosten, tot een bedrag van maximaal 5.000,00 EUR per ongeval en verzekerde. Het eigen aandeel in deze kosten bedraagt 50 euro per ongeval en per verzekerde.

 • de terugbetaling van de werkelijk gedragen begrafeniskosten: 5.000,00 euro

GDPR - overeenkomstig wet op de privacy

De inschrijvingen gebeuren via het online inschrijvingsformulier. De inschrijvingen worden digitaal in een databestand ingevoerd om de verwerking achteraf te bevorderen (controle deelname volgens reglement, opstellen deelnemerslijsten, categorieën, uitslagen, uitnodiging volgende editie, …). Digitale gegevens worden enkel hiervoor aangewend. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld, verkocht of verzonden aan derden (andere verenigingen) noch openbaar gemaakt of gebruikt voor commerciële doeleinden. De inschrijver heeft het recht zijn/haar gegevens in te kijken (op te vragen) en te verbeteren.  

Prijsuitreiking

De eerste drie van de 6 categorieën (dames 4, 8 en 12 km en heren 4, 8 en 12 km) worden gevraagd om na de loopwedstrijd in de buurt te blijven van het podium. De uitreiking gebeurt direct na de wedstrijden zodat zo snel mogelijk met de rest van de festiviteiten kan gestart worden.
Ook de leukste outfit valt in de prijzen (wordt bepaald door de RVB van Knalselder).

Elke deelnemer krijgt na de wedstrijd aan de inschrijvingsbalie 3 drankjetons bij onbeschadigde inlevering van zijn of haar deelnemingsnummer (waarborg).

Nog vragen?

Contacteer de verantwoordelijke van het bestuur van VZW Knalselder: 
Dries Van Weyenbergh - 0486/18 02 52

Parcoursbeschrijving

Voor de stratenloop worden er plaatselijke ronden gelopen van 2 km (zie plan). In overleg met de politie kan het parcours eventueel nog gewijzigd worden. 

WF Parcours loop en koers.png
bottom of page