top of page

Dorpelingenkoers

De dorpelingenkoers is dé wielerwedstrijd van het jaar in Wijgmaal! Het dorp wordt een echt wielerparcours en het peloton zoeft door de straten van Wijgmaal.

Koers_2.png

Zaterdag 17 mei 2025 om 13u

De online inschrijvingen voor de dorpelingenkoers zijn intussen afgesloten... Wens je toch nog deel te nemen? Dan kan je zaterdag (tussen 12u en 12u45) ter plaatse (Ymeria) inschrijven voor 30 €.

Een warme oproep aan alle inwoners uit Wijgmaal en omliggende gemeenten om de fiets op te kruipen en mee te koersen op zaterdag 17 mei.

Hieronder vind je de uitslagen:

Reglement Dorpelingenkoers

Reglement

Wie mag deelnemen?

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen!

 1. Bij de heren ofwel:

  • Inwoner zijn van Wijgmaal  of minimum 5 jaar in Wijgmaal gewoond hebben

  • Inwoner zijn van Herent, Wilsele, Rotselaar of Wakkerzeel

  • Actief lid zijn van een deelnemende vereniging aan de Wijgmaalse feesten

  • Sponsorlid zijn van de Wijgmaalse feesten

 2. Bij de dames (geen verschillende leeftijdscategorieën): idem

 3. Minimum 18 jaar oud zijn op de dag van de wedstrijd.

 4. Je mag niet beschikken over een wedstrijdlicentie voor wielerwedstrijden op de weg, op de baan, in het veld, voor triatlon of voor mountainbike en dat in om het even welke bond.

 5. Je mag niet hebben deelgenomen aan een wielerwedstrijd beschreven onder punt 4 met een daglicentie.

 6. Voor ex-renners die in het verleden hebben deelgenomen aan wedstrijden die vallen onder de categorie “elite zonder/met contract” geldt een inactiviteit van 5 volledige seizoenen, dwz dat de laatste deelname aan een dergelijke wedstrijd moet dateren van vóór 31/12/2018.

 7. Alle dames en heren die zich inschrijven, rijden samen in dezelfde wedstrijd (dorpelingenkoers). Er wordt wel een apart klassement opgemaakt voor dames en heren. Er zijn geen verschillende leeftijdscategorieën.

 8. Bij het niet naleven van punten 1, 2, 3, 4, 5 of 6 wordt de renner/renster gediskwalificeerd. In het geval van winst wordt de titel ontnomen en een deelname in de toekomst wordt hoe dan ook geweigerd!

Na te leven punten (verplicht)

 1. Dragen van een valhelm is verplicht.

 2. Rugnummer wordt duidelijk zichtbaar vastgespeld op de rechterzijde van de rug.

 3. Het kaderplaatje dient achteraan op de reglementaire plaats op de fiets bevestigd te worden.

 4. Elke deelnemer moet medisch in orde zijn.

 5. Ondertekenen van het inschrijvingsformulier aan de wedstrijdtafel waarbij de deelnemer zich akkoord verklaart met het wedstrijdreglement.

 6. Deelnemen gebeurt op eigen risico.

 7. De aanwijzingen van de koersdirectie en politie dienen strikt opgevolgd te worden.

 8. Indien men opgeroepen wordt voor een dopingcontrole moet men zich onmiddellijk en vrijwillig na de wedstrijd aanbieden.

Belangrijke informatie

 1. Bij één of ander geschil is enkel de raad van bestuur van VZW Knalselder bevoegd om hieromtrent een beslissing te nemen.

 2. De raad van bestuur van VZW Knalselder is als enige bevoegd om een inschrijving tot deelname aan een koers door hen georganiseerd te accepteren of te weigeren.

 3. De raad van bestuur van VZW Knalselder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, schade of diefstal van materiaal of andere persoonlijke goederen van een deelnemer. 

 4. De raad van bestuur van VZW Knalselder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen. Indien er door een deelnemer schade wordt berokkend aan een derde, inbegrepen de andere deelnemers, zal de deelnemer te allen tijde de VZW Knalselder vrijwaren in hoofdsom, intresten en kosten.

 5. Elke deelnemer/deelneemster kan de afgesloten verzekeringspolis raadplegen op de website en deze eveneens ter plaatse aan de inschrijvingstafel inkijken. Hij of zij wordt dus verondersteld hiervan op de hoogte te zijn vóór de start van de wedstrijd.

Betreffende de wedstrijd

 1. Officieuze start aan de voorkant van de YMERIA-site (Pastoor Bellonstraat) om 13u00. De eerste ronde wordt gereden in gesloten groep achter de auto van de wedstrijdleiding 

 2. Officiële start wanneer de koersdirecteur de groene vlag zwaait.

 3. Wanneer tijdens de koers door de koersdirectie met de rode vlag wordt gezwaaid, wordt de koers geneutraliseerd tot terug de groene vlag wordt gezwaaid.

 4. Men is verplicht uiterst rechts aan te houden indien men gedubbeld wordt en de achteropkomende deelnemers vlot te laten voorbijsteken. 

 5. Gedubbelde renners/rensters worden 2 ronden voor het einde uit koers genomen.

 6. Indien men door de politie of de koersdirectie uit de wedstrijd wordt gezet dient men er rekening mee te houden dat men terug het normale verkeersreglement moet volgen.

 7. Triatlonstuur, tandem en ligfiets zijn verboden, alsook mechanische doping.

Inschrijving en kosten

Voor het inschrijven heb je 2 mogelijkheden

 1. Vooraf online inschrijven en betalen op www.wijgmaalsefeesten.be en moet gebeuren ten laatste op woensdag 15/05/2024 vóór 24 uur. De inschrijvingskost hiervoor bedraagt € 20.

 2. Inschrijven aan de inschrijvingsbalie (in de feesttent naast podium op parking YMERIA-site) op de dag van de wedstrijd van 12u00 tot 12u45. De inschrijvingskost hiervoor bedraagt € 30.


Noodzakelijke info voor de wedstrijd:

 1. Afhalen van rugnummer en kaderplaatje: in de grote tent aan de inschrijvingstafel naast het podium op de parking van de YMERIA-site (voetbal Olympia Wijgmaal) Pastoor Bellonstraat 25, vanaf 12u00 tot 12u45.

 2. Identiteitskaart meebrengen.

 3. Gelieve je strikt aan de uurregeling te houden.


GDPR – overeenkomstig wet op de privacy
De inschrijvingen gebeuren via het inschrijvingsformulier (online of aan de inschrijvingstafel). De inschrijvingen worden digitaal in een databestand ingevoerd om de verwerking achteraf te bevorderen (controle deelname volgens reglement, opstellen deelnemerslijsten, categorieën, uitslagen, uitnodiging volgende editie, …). Digitale gegevens worden enkel hiervoor aangewend. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld, verkocht of verzonden aan derden (andere verenigingen) noch openbaar gemaakt of gebruikt voor commerciële doeleinden. 
De inschrijver heeft het recht zijn/haar gegevens in te kijken (op te vragen) en te verbeteren. 

 

Ongevallenverzekering

Via deze link kan je het document downloaden met de speciale voorwaarden van de ongevallenverzekering die voor de dorpelingenkoers werd afgesloten (2024).

Prijzen

De allround winnaar krijgt de trui van dorpskampioen

Bij de heren:

 • Winnaar: een medaille, een bloementuil en 10 drankjetons (*).

 • 2de prijs: een medaille en 6 drankjetons (*).

 • 3de prijs: een medaille en 3 drankjetons (*).


Bij de dames:

 • Winnaar: een medaille, een bloementuil en 10 drankjetons (*).

 • 2de prijs: een medaille en 6 drankjetons (*).

 • 3de prijs: een medaille en 3 drankjetons (*).


Elke deelnemer die zijn/haar wedstrijd uitrijdt krijgt 3 drankjetons bij het onbeschadigd inleveren van zijn/haar rugnummer. (*)
(*) 1 drankjeton = 1 drankconsumptie

 

Prijsuitreiking

De eerste drie heren en dames worden gevraagd om na de wedstrijd in de buurt van het podium te blijven. De uitreiking gebeurt rond 15u15 tijdens het namiddagprogramma.

Nog vragen

Contacteer de verantwoordelijke van het bestuur van VZW Knalselder: 
Dries Van Weyenbergh - 0486/18 02 52

Parcoursbeschrijving

Er worden 14 plaatselijke ronden gereden van ongeveer 3 km lang (zie plan). In overleg met de politie kan het parcours eventueel nog gewijzigd worden.

WF Parcours loop en koers.png
bottom of page